arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimisalased koolikülastused
Nimi Heike Randlahe
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö on mõeldud eelkõige materjalina järgmiste programmeerimisalaste koolikülastuste tegijatele. Töös tuuakse välja, miks tuleks üldse programmeerimisalaseid koolikülastusi teha ning kuidas võiks nendeks ette valmistuda. Lisaks räägitakse ka programmeerimiskeeltest ning lauamängust, mida kasutasid 2013/2014. õppeaastal koolikülastuste tegijad. Samuti on antud töös välja toodud külastatud koolide õpilaste ning õpetajate tagasiside ja koolikülastajate endi muljed ning soovitused järgmistele programmeerimisalaste koolikülastuste tegijatele.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2014
PDF