arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Apple’i iOS SDK puudujäägid kolmanda osapoole teekide kasutatavuse näitel.
Nimi Mikk Pavelson
Kokkuvõte iOS SDK on Apple’i iOS operatsioonisüsteemile mõeldud rakenduste programmeerimisel kasutatav tarkvaraarenduskomplekt. Käesoleva magistritöö eesmärk on leida iOS SDK silmatorkaimavad puudujäägid. Selle tulemuse saavutamiseks tuleb kõigepealt leida iOS-i programmeerijate poolt kõige enimkasutatavad kolmanda osapoole vabavaralised teegid ja analüüsida nende populaarsuse põhjuseid. Esimene samm selliste raamistike leidmiseks on vaadata võõrustusdomeeni GitHubi kõige laialtrakendatavaid tarkvaraprojekte. Järgnev samm näeks ette iOS-i arendajate seas küsitluse läbiviimist, mille päringud põhineks eelmisel etapil saadud teadmistel. Viimase osana tuleks saadud tulemusi sügavamalt analüüsida ja neist järeldusi teha.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Marko Peterson, M.Sc
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad