arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Elektrisõidukite kontrollsüsteem ja teekonna planeerija elektrimootorratta näitel
Nimi Oliver Meus
Kokkuvõte Käesoleva magistritöö eesmärk on välja töötada universaalne avatud lähtekoodiga kontroll- ja teekonnaplaneerimissüsteem elektrisõidukitele. Kogu informatsioon ning lähtekood süsteemi kohta saavad olema avalikud, et populariseerida elektrisõidukitega seotud projekte. Antud töö kirjeldab süsteemi valmimise protsessi ning analüüsib erinevaid tehnilisi aspekte. Iga peatükk käsitleb ühte konkreetset arendusprotsessi ning võtab kokku sellega seotud tulemused.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Helle Hein, Rainer Paat
Kaitsmise aasta 2014
PDF