Partiture: Koostöövõimeline noodipuldirakendus mobiilsetele seadmetele

Nimi
Kaarel Kruus
Kokkuvõte
Peaaegu kõik saavutused tänapäeval taanduvad meeskonnatööle ja ühistegevusele. Erandiks ei ole ka muusika loomine ja esitamine. Heliloojad, luuletajad, seadete autorid, interpreedid, kollektiivid, dirigendid, koormeistrid, muusikaõpetajad – kõigi panused lõikuvad mingil tasandil teiste panustega. Leidub palju programme ja tööriistu, mis näiteks abistavad heliloojaid komponeerimisel, seadjaid seade loomisel, õpilasi mingi instrumendi õppimisel, jne. Siiski on reaalajas muusika-alast kaastööd võimaldavate vahendite hulk praktiliselt olematu. Dirigendid, muusikaõpetajad jätkuvalt edastavad kontekstiga seotud märkusi oma juhendatavatele suuliselt, mis tihtipeale põhjustab arusaamatusi ja informatsiooni kadu. Käesoleva töö eesmärgiks on välja töötada omavahel ühenduses olevate koostöövõimeliste noodipultide kontseptsioon, mis võiks muuta muusikute omavahelist suhtlemist tõhusamaks jagatud noodilehe keeramiste, märkuste kui ka tagasivõtu kohtade määramisel kiirelt ja üheseltmõistetavalt, kasutades selleks spetsiaalseid lokaalselt ülesseatud ajutisi traadita võrke. Tegemist on vastava tarkvarasüsteemi (Partiture) arendamise esimese etapiga.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Jüri Kiho
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad