Kohalikud informatsiooni levimise mustrid sotsiaal- ja tavameedias: Eesti kontekst

Nimi
Oliver Soop
Kokkuvõte
Paljud ettevõtted ja inimesed hindavad kõrgelt informatsiooni väärtust ja seda on eelkõige hakatud hindama viimase kümnekonna aasta jooksul. Tänu sellele on tekkinud ka huvi, kuidas info levib erinevates struktureeritud võrgustikes. Avaldatud on mitmeid teadustöid, mis uurivad informatsiooni levimist ühes reaalse elu võrgustikus nagu näiteks Facebooki postitused, Twitteri tweetid, Blogspoti blogikanded jne. Suuresti on need uurimused keskendunud ühele võrgustikule, mis ei hõlma kogu võrgu dünaamikat ja samuti välist mõju info levimisele. Samas on lähiminevikus avaldatud ka teadustöid, mis hõlmavad mitut erinevat võrgustiku ja analüüsivad välist mõju informatsiooni levimisele. Käesoleva töö eesmärk on lähemalt uurida informatsiooni levimise mustreid võrgustikus, mis hõlmab erinevaid reaalelu võrgustike, kasutades selleks topoloogilisi ja aja mustreid. Topoloogiliste mustrite analüüsimiseks on kasutatud võrgustikus sagedalt levivate alamgraafide leidmise algoritme, aja mustreid uuritakse ajaseeriate klasterdamise teel. Töös kasutatud andmestik on kogutud Eesti uudismeediast - artiklid ja nende kommentaarid ning sotsiaalmeedia kanalitest, Twitterist ja Facebook-ist. Selle andmestiku põhjal loodi seosed eritüüpi andmeobjektide vahel, mille põhjal loodi võrgustik, mida kasutada edasiseks uurimiseks. Aja mustrid viitavad väga kiirele info levimisele antud võrgustikus, topoloogilised mustrid näitavad uudismeedia artiklite ja Facebook-i postituste suurt mõju info levimises. Töö tulemusi on võimalik rakendada küberkaitses, online turunduses ja kampaania haldamises, samuti ka mõjuvõimu hindamisel - kindlasti leiaks tulemused rakendust ka teistes valdkondades.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad