Rollipõhise juurdepääse kontrolli mudeli tuletamine äriprotsessi sündmuste logide põhjal

Nimi
Taivo Teder
Kokkuvõte
Keeruliste äriprotsesside ja järjest suurenevate andmemahtude juures on väljakutsuvaks ülesandeks analüüsida ja parandada ettevõtte äriprotsessi andmeturvalisust. Infosüsteemid, mis toetavad äriprotsessi mudeli (abstraktne esitus äriprotsessist) rakendamist, registreerivad äriprotsessi tegevusi sündmustena eraldi logisse. Salvestatud sündmuste logid on aluseks äriprotsessiga seotud andmete kaevamiseks. Need andmed on vajalikud äriprotsessi analüüsimiseks ja parendamiseks, kuid neid andmeid võib kasutada ka turvaanalüüsiks. Turvaanalüüsi üheks eesmärgiks on ka kontrollida, kas nende andmete hulgas turvalisusega seotud informatsioon on kooskõlas praeguste turvanõuetega. Lisaks, äriprotsessi logide peal saab rakendada äriprotsessikaeve (uurimisvaldkond, mis ühendab andmekaeve ja äriprotsesside modelleerimise) tehnikaid, et luua äriprotsessi mudeleid. Lisaks äriprotsessi mudelitele on võimalik tuletada ka teisi mudeleid, näiteks turvamudeleid, mida saab hiljem kasutada turvameetmete tagamiseks infosüsteemis. Käesoleva töö eesmärgiks on esitada üks võimalik meetod, kuidas luua rollipõhist ligipääsukontrolli esitatavaid turvamudeleid (Role- Based Access Control models) XES-formaadis sündmuste logidest, mis on salvestatud äriprotsessi toetava infosüsteemi poolt. Lisatähelepanu on suunatud kaitstavate infovarade väljaselgitamiseks sündmuste logide põhjal. Need infovarad on näiteks dokumendid, dokumendiväljad, või muud andmed, mida töödeldakse äriprotsessi tegevuste jooksul. Lisaks, me hindame antud meetodi rakendatavust reaalse äriprotsessi sündmuste logi peal. Ühe võimaliku meetodina me kontrollime sündmuste logi andmete ja seoste vastavust juurdepääsu õigustega olemasoleva rollipõhise juurdepääsu kontrolli turvamudelis. Lõppkokkuvõttes võib sündmuste logidest tuletatud rollipõhist ligipääsu kontrolli mudelit võtta aluseks turvaanalüüsiks või rakendada mõnes süsteemis juurdepääsumehhanismina.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius, Fabrizio M. Maggi
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad