Ressursside optimaalne varustamine töövoogudele pilves

Nimi
Alireza Ostovar
Kokkuvõte
Pilvearvutuse populaarsus on viimaste aastate jooksul märkmisväärselt kasvanud. Kasutades teenustele orienteeritud arhitektuure ning virtualiseerimist, võimaldab pilv varieeruva koormusega skaleerumist eelkõige ettevõtetele suunatud programmidele. See on üks suuremaid põhjuseid miks töövoogusid pilve migreeritakse. Kuna iga töövoo osa vajab vastavalt kas rohkem või vähem ressursse, siis pilve poolt pakutud ressurssid peavad skaleeruma nii, et see ühtiks töövoo vajadustega. Resursside skaleerimist saab teha manuaalselt, eeldades et töökoormuse muutusperioodid on deterministlikud, või automaatselt, kui töövoos esineb ettearvamatuid koormuse tõuse ning langusi. Seni on esitatud mitmeid automaatse skaleerumise ideid. Mõned neist meetoditest proovivad ennustada, kui palju koormust võib esineda, samal ajal kui teised meetodid proovivad ressursse pakkuda alles koormuse kohale jõudmise ajal. Mõlema meetodi puhul leidub aga vajadus strateegia järgi, mis tagaks, et ressursse varustataks optimaalselt ehk tuvastada, kui mitu serverit tuleb lisada või eemaldada süsteemist, et rahuldada koormuse nõudlus ning samal ajal minimiseerida ka kulu. Antud magistritöös esitatakse lineaaprogrammeerimisel põhinev meetod, mis arvestab peamisi tegureid skaleerimises nagu, kulu, konfiguratsiooni hind, masinate jõudlus, pilve mahtuvus ning ka iga töömasina kestvus. Antud andmete põhjal tagastatakse optimaalne kombinatsioon võimalikest instantsitüüpidest mis rahuldaks igat töövoo alamosa kõige paremini. Lisaks loodi ka simulatsioon antud mudeli testimiseks ning katsete jooksutamiseks. Tulemuste kohaselt on näha, et pakutud meetod vähendab töövoogude jooksutamise hinda pilves.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF