Praktika Aruanne äriprotsessidest tulenevate ohutusnõuete esile kutsumise kohta

Nimi
Christopher Helbig
Kokkuvõte
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted näevad vaeva, et leida strateegiaid saavutamaks kõrgetasemelist infoturvet. Tihti ei ole need ettevõtted teadlikud infotehnoloogiaga seonduvatest riskidest. Lisaks suurendab haavatavuse riski finants- ja IT osakondade vähesus, kellel ei ole oma teabeturbe ametnikku. Äriprotsesside juhtimise ning joondamine, mis omakorda avaldub turvalisuse vajaduste esiletoomises kasutades äriprotsessidepõhist lähenemist, pakub sellele sektoripõhisele teemale oma lahenduse, võimaldades juurutada turvalisuse riskidele orienteeritud mudeleid ka ärianalüütikute jaoks. Kontekstuaalsetel valdkondadel põhinevad mustrid illustreerivad ettevõttevarasid, haavatavust ja riskikohtlemist turvanõuete kujul. See saavutatakse kasutades äriprotsesside mudelit, Notation 2.0 modelleerimiskeelt ning spetsiaalselt projekteeritud lahendusi, mis lisanduvad IT turvalisuse valdkondkonnale. Selle tulemuseks on kohaldatav lahendus, mis kutsub esile turvanõuded. Selle uurimuse keskmes on mustrite rakendumine, mõõtmaks nende sooritust saksa SME-s. Ärivahendite ja ohutusalaste eesmärkide määramise järel identifitseeriti mitmed mustri esinemised, mis kulmineerusid mitmete ohutusnõuete määramisega. Rakendamise oskuste ja kasutatavusega seoses ettevõttega, tõi esile väga selge mustrite esinemise. Lisaks arendati eelnevaga seoses uus muster kasutades informatsioonisüsteemi turvariski juhtimise domeeni (Information System Security Risk Management Domain) mudelit. Lõpetuseks soovitab autor käesolevas uurimuses prioritiseerimise ja inspektsiooni meetodite kaasamist ohutuskvaliteedi nõuete tehnika metoodikast ning organisatsioonilise koosseisu teoreemi laiendust, mis omakorda võimaldab SREBP-i täiendavat automatiseerimist. Need muudatused toovad kaasa käsitluse, mille alusel suureneb väikese ja keskmise suurusega ettevõtete turvalisus. Märksõnad: väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted, äriprotsesside juhtimine, ohutusnõuete esilekutsumine äriprotsesside baasil, ohutusriskialased mustrid, ohutusnõuded, mustri esinemised, informatsioonisüsteemi turvariski juhtimise domeeni mudel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Dr. Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF