Teenusetõkestusründed ja kaitse lahendused

Nimi
Erki Vaino
Kokkuvõte
Teenusetõkestusründed on aja jooksul muutunud üha keerulisemaks ning populaarsemaks ründajate seas. Kuna hetkel puuduvad head materjalid eesti keeles selle teema kohta, siis selle tööga tuuakse välja üldist infot teenusetõekestusrünnakute kohta: mis põhjusel neid tehakse ja kuidas saab neid klassifitseerida. Põhirõhk on erinevate rünnakute kirjeldustel ehk täpsemalt: kuidas nad töötavad ja milliseid nõrkuseid nad ära kasutavad. Töö teises osas on välja toodud lahendusi, kuidas peatatakse rünnakud või kuidas saab nende mõju vähendada. Viimasena on välja toodud erinevate firmade riistvaralisi ja tarkvaralisi lahendusi ja antud igast lahendusest lühiülevaade.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Meelis Roos
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF