Nõuete tuvastamine BPMN mudelitest

Nimi
Sander Valvas
Kokkuvõte
Tarkvarasüsteemi loomiseks on väga oluline mõista, millised on tegelikud vajadused ja nende rahuldamist takistavad piirangud. Nõuete tuvastamise käigus õpitakse tundma ümbritsevat keskkonda ja tehakse kindlaks kasutajate ning teiste osapoolte vajadused. Üheks peamiseks kohaks, kust nõudeid leida, on hetkel kasutatavad süsteemid (protsessid, organisatsioon, keskkond ja kasutatavad infosüsteemid). Kasutusel olevaid protsesse kujutatakse tihti graafiliselt mudelitena ja need mudelid kujutavad endast väga olulist informatsiooniallikat nõuete tuvastamisel. BPMN mudelid on saanud väga populaarseks ja neid kasutatakse tihti süsteemide kirjeldamiseks, kuid vaatamata sellele, et nad on väärtuslikud teadmiste allikad, kasutatakse neid nõuete tuvastamisel siiski harva. Üheks selliseks põhjuseks on asjaolu, et puuduvad konkreetsed ja põhjalikud juhised, mis aitavad süstemaatiliselt mudelist nõudeid tuvastada. Selles töös esitletakse meetodit funktsionaalsete nõuete tuvastamiseks BPMN mudelitest. Meetod läbib süsteemselt kõiki nõude komponente ja annab juhised, kuidas BPMN mudelist komponendi kohta informatsiooni leida ning annab lisaks kogumi küsimusi, mida valdkonna spetsialistidele esitada, et nõue oleks põhjalik, järjepidev, piiritletud ja nõutava detailsusega. Loodud meetodit rakendati ka juhtumiuuringu käigus ja tõestati, et uus meetod on rakendatav ning on struktureeritud lähenemine nõuete tuvastamiseks. Meetod tuvastas rohkem nõudeid kui meetod, mis oli algselt kasutusel juhtumi organisatsiooni poolt ja tuvastatud nõuded olid ka parema kvaliteediga. Meetodi rakendamine võttis märkimisväärselt vähem aega, tuvastamise protsess oli hästi kontrollitav, see võimaldas täpsemalt hinnata tuvastamisele kuluvat aega ja seeläbi on meetodit kasutades lihtsam protsessi planeerida ja ülesandeid delegeerida.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fredrik P. Milani
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF