Thonny arenduskeskkonna kasutatavuse täiustamine

Nimi
Taavi Ilp
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö kirjeldab autori poolt teostatud tarkvaraarendusprojekti, mille eesmärgiks oli Pythoni programmeerimiskeele algõppeks loodud arenduskeskkonna Thonny täiustamine. Esmalt uuritakse erialase kirjanduse põhjal kasutatavuse mõistet algajatele programmeerijatele mõeldud arenduskeskkonna kontekstis. Seejärel tuuakse välja Thonny kasutatavuse ekspertanalüüsi peamised tulemused. Kirjeldatakse ka tarkvaraarenduse käigus valminud uusi funktsionaalseid võimalusi ning selgitatakse nende positiivset panust Thonny kasutatavuse aspektist vaadelduna. Samuti on bakalaureusetöös välja toodud mõned autori ideed Thonny edasiste võimalike arenduste osas.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF