Reactive Visualizer: reaktiivse programmeerimise õppevahend teegile Reactive Extension for JavaScript

Nimi
Urmas Talimaa
Kokkuvõte
Reaktiivne programmeerimine võimaldab asünkroonsete protsesside ja nendevaheliste seoste deklaratiivset kirjeldamist, lihtsustades asünkroonsete programmide kirjutamist ja mõistmist. Reaktiivse programmeerimise õppimist takistab aga asjaolu, et selle õppimine on raske ja nõuab algajatel tugevat pingutust. Reaktiivse programmeerimise õppimist lihtsustaks interaktiivne õppevahend, mis visualiseerib asünkroonseid seoseid, pakub abistavaid näiteid ja garanteerib korrektse programmistruktuuri. Antud bakalaurusetöö kirjeldab õppevahendi Reactive Visualizer, mis püüab eelnimetatud nõudeid täita, disaini ja implementatsiooni.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF