Kohanemisvõimelise dialoogsüsteemi prototüüp

Nimi
Margus Ojanurme
Kokkuvõte
Analüüsitakse olemasolevat dialoogsüsteemi raamistikku, mille autoriks on Margus Treumuth. Raamistikule ja andmebaasile tehakse täiendusi ning luuakse moodulite loomise süsteem. Realiseeritakse 3 erinevat kasutaja stiiliga kohanevat moodulit, korraldatakse kasutajatele uuring selgitamaks moodulite kasulikkust ning luuakse õpetus uute moodulite loomiseks. Võtmesõnad: Dialoogsüsteem, modulaarne dialoogsüsteem, kohanemisvõime
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Margus Treumuth
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad