arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kohanemisvõimelise dialoogsüsteemi prototüüp
Nimi Margus Ojanurme
Kokkuvõte Analüüsitakse olemasolevat dialoogsüsteemi raamistikku, mille autoriks on Margus Treumuth. Raamistikule ja andmebaasile tehakse täiendusi ning luuakse moodulite loomise süsteem. Realiseeritakse 3 erinevat kasutaja stiiliga kohanevat moodulit, korraldatakse kasutajatele uuring selgitamaks moodulite kasulikkust ning luuakse õpetus uute moodulite loomiseks. Võtmesõnad: Dialoogsüsteem, modulaarne dialoogsüsteem, kohanemisvõime
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Margus Treumuth
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad