arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimise õpetamise meetodid ja nende rakendamine gümnaasiumi valikkursusel
Nimi Mattias Nurk
Kokkuvõte Selles töös antakse ülevaade kuuest programmeerimise õpetamise meetodist ja nendest kolme (paarisprogrammeerimine, mängupõhine programmeerimine, kommenteeri-ja-kodeeri) rakendamisest gümnaasiumi valikkursusel. Samuti kirjeldatakse hetkeolukorda programmeerimise õpetamises Eestis, tutvustatakse käesoleva töö aluseks oleva kursuse läbiviimist ning analüüsitakse õpilaste arvamust rakendatud meetoditest ja programmeerimisest kui karjäärivalikust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2015
PDF