Korrelatsioonimaatriksi visualiseerimine

Nimi
Eerik Muuli
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade visualiseerimisest ja selle headest tavadest. Lõputöö kirjutamise käigus valmis ka rakendus, mis loob ning visualiseerib korrelatsioonimaatrikseid etteantud andmetest. Rakendus on kirjutatud programmeerimiskeeles Java ning visualiseerimisel on kasutatud teeki nimega JFreeChart.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad