Veebirakenduse automatiseeritud testide loomine raamistikuga Selenium

Nimi
Elo Eilonen
Kokkuvõte
Antud töö eesmärgiks on tutvustada ühte võimalust, kuidas koostada veebirakenduse funktsionaalsuste testimiseks automatiseeritud teste. Selleks kasutatakse veebilehitsejate automatiseerimise raamistikku Selenium ja seda raamistikku teotavaid mudeleid, liideseid ja teeke, millest antakse töös ülevaade. Töö praktilises osas kasutatakse teoreetilises osas kirjeldatud tehnoloogiaid reaalset veebirakendust testiva programmi loomisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF