Tõhus Declare mudelite avastamine sündmuste logidest

Nimi
Taavi Kala
Kokkuvõte
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on parandada protsesside kaevandamise tööriista DeclareMiner jõudlust. DeclareMiner väljendab protsesside mudeleid deklaratiivses modelleerimiskeeles nimega Declare, mis on protsessikaevadamise maailmas laialt levinud oma loetavuse ja arusaadavuse tõttu. Olemasoleva DeclareMiner versiooni jõudlus oli mõningatel juhtudel ebapiisav. Jõudluse parandamiseks kasutati artiklis, kus kasutatakse replayereid, arendatud lähenemist, mis integreeriti tööriista originaal algoritmi. Tulemuseks oli uus, eraldiseisev rakendus, mille jõudlus on olemasolevast lahendusest mitu korda parem. Samuti suudab uus rakendus koostada erinevaid väljundeid, millest üks on kasutajasõbralik ning loetav ka neile, kes pole protsesside kaevandamise ja Declare keele eksperdid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF