NAO humnoid robotite värvide kalibreerimise, väravate tuvastamise- ja lokaliseerimissüsteemide arendamine

Nimi
Anastasia Bolotnikova
Kokkuvõte
Selle lõputöö teemaks on autonoomsete robotite jalgpalli tarkvara arendamine.Vaatluse all on teemad nagu värvide kalibreerimine, objetkituvastus ja lokaliseerimine. Uus YUV värviruumi põhine automaatne värvide kalibreerimine on pakutud. Esitatakse detailne kirjeldus automaatse värvide kalibreerimise algoritmi implemenmtreerimisest koos visuaalsete näidetega, mis illustreerivad algoritmi toimimist. Samuti räägitakse täpsemalt muutustest, mis on implementeeritud väravate tuvastamise moodulis ja põhjustest nende muudatuste taga, andes hea ülevaate objekti tuvastamise algoritmi loogikast. Kirjeldatakse hetkel kasutatavat lokaliseerimissüsteemi ja pakutakse välja ning seletatakse lokaliseerimissüsteem parandamise tehnikat.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Gholamreza Anbarjafari
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF