arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sisuhaldussüsteemi ja veebigalerii programmeerimine
Nimi Rain Oksvort
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli koostada vabavara, kus oleks ühendatud nii veebigalerii ja sisuhaldussüsteemi funktsionaalsus. Lisaks sellele on antud töös välja toodud ka sarnased lahendused ning nende eelised ja puudused. Antud tarkvara koostamisel on kasutatud keeli PHP, HTML, CSS ja JavaScript ning andmebaasina on kasutusel MySQL. Antud tarkvara on mõeldud nii neile, kes tahavad enda veebilehel näidata pildigaleriid, kui ka neile, kes tahavad kasutada sisuhaldussüsteemi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2015
PDF