Java teek simplex müra paralleelseks arvutamiseks

Nimi
Jaan Janno
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab protsessi, mille käigus loodi Java teek Libjsimplex, mis suudab arvutada simplex müra. Teek suudab arvutusi teha paralleelselt graafikaprotsessoril või selle puudumisel tavalisel protsessoril. Teek pakub ka mitmeid võimalusi määrata parameetreid, mis müra omadusi muudavad. Toetatud on erinevad võimalused müra graafiliseks töötluseks. Teeki saab kasutada müra piltideks ja RGB massiivideks muutmiseks. On võimalik muuta mitmeid parameetreid, mis määravad müra väljanägemise. Selgitatakse ka müra mõistet ning antakse ülevaade müra kasutusvõimalustest. Implementatsiooni jõudlust võrreldakse Stefan Gustavsoni algse koodiga.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eero Vainikko
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF