Dünaamilised Reklaamid Mobiilirakendustele

Nimi
Jaan Tohver
Kokkuvõte
Tänapäeval on reklaamid lahutamatu osa mobiilirakenduste arendusest. Paljudel juhtudel lasevad reklaamid arendajal oma rakendust kasutajatele tasuta pakkuda. Siiski, reklaamid mobiilirakendustes segavad sageli kasutajat ning sageli muudavad rakenduse kasutamise nii ebamugavaks, et kasutaja otsustab rakenduse kasutamise sootuks lõpetada. Lisaks baseerub reklaamide sisu ebausaldusväärsete algoritmide tulemustel ning ei pruugi kajastada kasutaja tegelikke huve. Väljapakutud lahendus sellele probleemile on näidata rekandusesisest reklaami kasutajale dünaamilisemal kujul; sellisel moel, et reklaam tunduks nagu osa rakendusest, mitte selle ebameeldiv lisa; ning lasta kasutajatel endil anda tagasisidet selle kohta, millised reklaamid neile huvi pakuvad ning millised mitte. Hüpoteesi kontrollimiseks arendatakse selline mehhanism Androidi teegi, ning kaasaskäiva serverirakenduse, kujul. Kasutusloona lisatakse see ühele mobiilirakendusele, et demonstreerida sellise lähenemise kasulikkust. 64% rakendust proovinud kasutajatest arvas, et see mehhanism on vähem häiriv kui klassikalised meetodid reklaami näitamiseks. 52% kasutajatest väitis end olevat reklaami sisust rohkem huvitatud. Need tulemust näitavad, kui ebaefektiivsed on klassikalised reklaamid mobiili-rakendustes ning julgustavad uurima uusi suundi mobiilse reklaami näitamiseks. Võtmesõnad: Mobiilne, Android, Reklaam, Käeliigutused
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Huber Flores, Satish Srirama
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF