Tööriistakast mälukatsete läbiviimiseks virtuaalses reaalsuses

Nimi
Kälver Kilvits
Kokkuvõte
Mälu on omadus säilitada informatsiooni pikaajaliselt. Tänapäeva mälu uuringu meetodid on suhteliselt piiratud. Virtuaalse reaalsuse kasutamine mälu uuringutes võib aidata meetodeid laiendada ning leida uusi lähenemisi. Näiteks on välja toodud, et mälutegevus virtuaalses reaalsuses võib peegeldada igapäevast mälukasutust rohkem kui laborieksperimendid. Seda eelkõige seetõttu, et sarnaselt reaalsele elule rakendab ka virtuaalne reaalsus töösse erinevaid kognitiivseid protsesse. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on luua tööriistakast, mis võimaldab teha mälu uuringuid virtuaalses reaalsuses. Tööriistakastiga saab eksperimente luua, mänguruumi genereerida, muuta ja ükshaaval kokku panna. Toetatud on neli erinevat mälu uuringu meetodit.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaan Aru,Raul Vicente
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF