XML päringute paralleeltöötlus programmeerimiskeeles PHP

Nimi
Rauno Moisto
Kokkuvõte
Selle lõputöö eesmärk on kiirendada autootsingu päringut CRBMS (Car Rental Broker Management System) süsteemis paralleel- töötluse läbi. Enne konkreetsete probleemide lahendamist oli vaja leida parim töövahend. Selleks osutus ZeroMQ.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Mait Kommusaar, Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF