arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


XML päringute paralleeltöötlus programmeerimiskeeles PHP
Nimi Rauno Moisto
Kokkuvõte Selle lõputöö eesmärk on kiirendada autootsingu päringut CRBMS (Car Rental Broker Management System) süsteemis paralleel- töötluse läbi. Enne konkreetsete probleemide lahendamist oli vaja leida parim töövahend. Selleks osutus ZeroMQ.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Mait Kommusaar, Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2015
PDF