Arduino kasutamine koos LEGO Mindstorms EV3 robotiga

Nimi
Lauri Uusmaa
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua eestikeelne õppematerjal LEGO Mindstorms EV3 ja Arduino ühendamisest ning kooskasutamisest. Töö sisu on jaotatud kolme peatükki. Esimeses peatükis tutvustatakse Arduino platvormi. Teises peatükis antakse ülevaade LEGO Mindstorms EV3 juhtploki ja Arduino arendusplaadi ühendamisest. Kolmandas peatükis tuuakse viis kasvava raksusastmega ülesannet koos lahenduste ja selgitustega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad