arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arduino kasutamine koos LEGO Mindstorms EV3 robotiga
Nimi Lauri Uusmaa
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua eestikeelne õppematerjal LEGO Mindstorms EV3 ja Arduino ühendamisest ning kooskasutamisest. Töö sisu on jaotatud kolme peatükki. Esimeses peatükis tutvustatakse Arduino platvormi. Teises peatükis antakse ülevaade LEGO Mindstorms EV3 juhtploki ja Arduino arendusplaadi ühendamisest. Kolmandas peatükis tuuakse viis kasvava raksusastmega ülesannet koos lahenduste ja selgitustega.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad