arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO Mindstorms NXT’ga ühilduv GPS andur
Nimi Rauno Paal
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on luua õpilastele ja õpetajatele põhjalik materjal LEGO Mindstorms NXT'ga ühilduvast GPS andurist. Töö koosneb kolmest peatükist, millest esimeses peatükis selgitatakse, kuidas satelliitide abil positsioneeritakse ning GPS ajaloost. Teises peatükis kirjeldatakse Dexter Industries GPS anduri tööpõhimõtet ning kasutamist koos LEGO Mindstorms NXT’ga. Kolmandas peatükis esitati erineva raskusastmega ülesandeid. Võtmesõnad: LEGO Mindstorms NXT, GPS, GPS andur, Dexter Industries, robootika.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad