Raspberry Pi kasutamine koos LEGO Mindstorms EV3 robotiga

Nimi
Hans Aarne Liblik
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada eestikeelne õppematerjal õpilastele ja tavakasutajatele Raspberry Pi B+ miniarvuti ja LEGO Mindstorms EV3 roboti koos kasutamise kohta. Töö esimeses peatükis selgitatakse, mis on Raspberry Pi ja LEGO Mindstorms EV3. Teises peatükkis on juhend, mis aitab seadistada mõlemat seadet. Kolmandas peatükis on näiteülesanded, mis annavad ülevaate Raspberry ja EV3 koostööst ning ülesanded kasutajatele ise lahendamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Alo Peets, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF