LEGO Mindstorms EV3 ja NXT komplektiga ühilduv Vernier’ anemometer

Nimi
Silver Tiik
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua eestikeelne õppematerjal õpetajatele ning õpilastele, mis toimib kasutusjuhendina firma LEGO Mindstorms NXT ja EV3’ga ühilduvale Vernier’ anemomeetrile. Töö koosneb sissejuhatusest ja kolmest osast. Esimeses osas antakse ülevaade tuulest, kui füüsikalist nähtusest, tutvustatakse anemomeetrite ajalugu ja kirjeldatakse tänapäeval kasutatavate anemomeetrite tööpõhimõtteid. Teises osas tutvustatakse firma Vernier poolt loodud anemomeetrit ning kirjeldatakse selle ühilduvust ja kasutamist LEGO Mindstorms NXT ja EV3 baaskomplektiga. Kolmandas osas esitatakse erineva raskustasemega ülesanded, mida saab anemomeetriga lahendada ja nende ülesannete näidislahendused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad