arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Laboripakett: Automatiseeritud graafilise kasutajaliidese regressiooni testimine
Nimi Rasmus Sõõru
Kokkuvõte Graafilised kasutajaliidesed on väga keerulised ja neid on raske testida. Testijad peavad arvestama paljude teguritega. Laboripakett loodud selle bakalaureuse töö raames annab praktilisi kogemusi automatiseeritud kasutajaliidese testide loomises ja kasutajaliidese re-gresiooni testimisel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2015
PDF