Virtuaalreaalsuse keskkond muutusepimeduse uurimiseks

Nimi
Markus Kängsepp
Kokkuvõte
Muutusepimedus on intuitsioonivastane fenomen, mis kirjeldab võimetust märgata muutusi ümbritsevas keskkonnas. Muutusepimeduse uurimiseks on kasutusel erinevaid meetodeid. Kuigi virtuaalreaalsuses läbiviidavatel katsetel on mitmeid eeliseid võrreldes tavaliste meetoditega, on virtuaalreaalsuses läbi viidud vaid üksikuid uuringuid. Antud lõputöö eesmärgiks on arendada tööriistakast, mis võimaldab katseid ettevalmistada, taasluua ja virtuaalreaalsuses läbi viia. Tööriistakasti abil saab disainida ruume, lisades uusi esemeid, muuta nende asukohta ning välimust. Lisaks eelnevale saab ka koostada ja läbi viia isikupärastatud katseid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Vicente, Jaan Aru
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF