LEGO Mindstorms EV3 roboti kasutamine EV3 infrapunamajakaga

Nimi
Priit Rinken
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua õppematerjal ja ülesannete kogu õpetajatele ja õpilastele LEGO Mindstorms EV3 roboti ja infrapunamajaka kasutamise kohta. Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis antakse ülevaade infrapunavalgusest kui nähtusest ja selle kasutusaladest. Teises peatükis tutvustatakse riist- ja tarkvara, mida läheb vaja EV3 roboti ja infrapunamajakaga töötamiseks. Tutvustatakse LEGO Mindstorms EV3 juhtplokki, infrapunasensorit, infrapunamajakat ja graafilist programmeerimiskeskkonda. Kolmandas peatükis pakutakse välja erineva raskusastmega ülesandeid, mis on seotud EV3 infrapunasensori ja majakaga.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad