arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO Mindstorms EV3 roboti kasutamine EV3 infrapunamajakaga
Nimi Priit Rinken
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua õppematerjal ja ülesannete kogu õpetajatele ja õpilastele LEGO Mindstorms EV3 roboti ja infrapunamajaka kasutamise kohta. Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis antakse ülevaade infrapunavalgusest kui nähtusest ja selle kasutusaladest. Teises peatükis tutvustatakse riist- ja tarkvara, mida läheb vaja EV3 roboti ja infrapunamajakaga töötamiseks. Tutvustatakse LEGO Mindstorms EV3 juhtplokki, infrapunasensorit, infrapunamajakat ja graafilist programmeerimiskeskkonda. Kolmandas peatükis pakutakse välja erineva raskusastmega ülesandeid, mis on seotud EV3 infrapunasensori ja majakaga.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad