Lineaarsel temporaalloogikal põhinevate ärireeglite avastamine sündmuste logidest

Nimi
Tõnis Kasekamp
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö keskendub lineaarsel ajaloogikal põhinevate ärireeglite avastamisele sündmuste logidest. Lineaarset temporaalloogikat saab kasutada äriprotsesside väljendamiseks deklaratiivsel viisil. Arendatud rakendus LTLMiner üritab parandada olemasoleva rakenduse TLQC jõudlust, mida kasutatakse ärireeglite avastamiseks. Bakalaureusetöö selgitab lahenduskäiku ning võrdleb LTLMiner’i ning TLQC’i jõudlust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Fabrizio M. Maggi
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF