Objektiivne raamatute soovitussüsteem

Nimi
Roman Šumailov
Kokkuvõte
Antud töö eesmärgiks oli objektiivselt mõõdetavatel atribuutidel põhineva raamatute soovitussüsteemi loomine. Loodud süsteem kasutab soovituste andmiseks raamatute hinnan-gute põhjal õpitud lineaarse regressiooni mudelit. Töös hinnatakse antud lähenemise efektiivsust taolise probleemi lahendamisel. Mudeli põhjal on võimalik arvutada erinevusi ingliskeelsete raamatute vahel saades sisendiks analüüsitud raamatupaarid. Iga raamatu sisu puhul analüüsitakse teda kirjeldavaid atribuute nagu teksti positiivsus või keskmine lausete pikkus. Treeningandmetena kasutati andmestikku lugejate hinnangutest raamatutele ja avatud raamatute kogumiku. Tulemusena saadi mudel, mis suudab korrektselt leida erinevusi raamatute vahel treeningandmete piires, kuid ei suuda korrektselt leida inimlikust vaatepunktist sarnaseid raamatuid treeningandmete vähesuse ja kvaliteedivaesuse tõttu. Mudeli töö korrektsuse põhjal järeldati, et suurema ja parema treeningandmestiku puhul antud töös kasutatud lähenemisel on potentsiaali arendada ka inimliku subjektiivsuse vaatepunktist korrektse raamatusoovitaja.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Siim Karus
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad