Inimteadmiste kasutamine, loomaks sarnasushinnangute andmebaasi tehisnärvivõrkude arendamiseks

Nimi
Taavi Gilden
Kokkuvõte
Viimaste aastate jooksul on kasvanud huvi selle vastu, kuidas inimesed tajuvad ja kategoriseerivad pilte. Loodetakse, et seda informatsiooni saab kasutada selleks, et arendada ja täiustada tehislikke pildiklassifitseerimissüsteeme. Üks suund, kuidas mõista inimteadmist piltide klassifitseerimisel, on uurida erinevate objektide sarnasusi. Kuid suure hulga võimalikke objektide tõttu, mis tekitaksid veel suurema hulga võimalikke võrdlusi, on klassikaliste eksperimentide võimalused sarnasusruumide konstrueerimiseks piiratud. Antud projekti eesmärgiks oli luua veebirakendus, millele pääseks ligi suur hulk inimesi üle maailma, kes saaksid panustada antud projekti sihti. Veebirakendus võimaldab kasutajatel hinnata loomulikke pilte tajutava sarnasuse põhjal. See toodaks suure ja usaldusväärse andmehulga piltide sarnasustest, millele pääseksid ligi ja mida saaksid kasutada nii teadlased kui ka pildiklassifitseerimise eksperdid üle maailma. Kogutud andmete põhjal koostatakse sarnasusmaatriks. Antud rakendus ning sellega kaasnev andmebaas aitavad meil loodetavasti paremini mõista inimnägemist. Samuti võib antud andmehulk kasuks tulla objektide kategoriseerimiseks loodud tehisintellekti algoritmide arendamisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaan Aru, Raul Vicente, Martin Hebart
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad