arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Aine „Andmebaasid“ automaattestimise vahend
Nimi Marten Siiber
Kokkuvõte Antud töö sisaldab kirjeldust Java programmi kohta, mille abil saab automaatselt testida kursuse “Andmebaasid” kasutatavat SQL Anywhere andmebaasi. Programm testib andmebaasi vastavust kursuse ülesannete nõuetele. Töö esimeses osas kirjeldatakse ja analüüsitakse struktureeritud rakenduste ning andmebaasi rakenduste testimist. Seejärel tutvustatakse ja võrreldakse testimise raamistikke. Töö viimases osas kirjeldatakse testimisplaani, automaattestimise programmi arhitektuuri, samuti analüüsitakse loodud programmi vastavust püstitatud nõuetele.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad