arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Robootika ja programmeerimise õppematerjalide infosüsteem
Nimi Jaanus Sellin
Kokkuvõte Õppematerjalide olemasolu ja kättesaadavus on väga oluline hariduse üldise kvaliteedi parandamiseks, õpetajate töö lihtsustamiseks ja õpilaste iseseisva arengu toetamiseks. Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis robootika ja programmeerimise õppematerjalide haldamiseks mõeldud infosüsteem, kuhu on võimalik koondada kõik neid valdkondi puudutavad Eesti üldhariduses ja huviringides kasutatavad õppematerjalid. Töö teise osa moodustab infosüsteemile esitatud nõuete ülevaade ja süsteemi toimimist selgitav dokument. Infosüsteemi arhitektuur on kujundatud vastavalt tellija vajadustele, kusjuures esikohal on lihtsus ja kasutajasõbralikkus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Taavi Duvin, Anne Villems
Kaitsmise aasta 2015
PDF