Geograafilise päritolu ennustamine geeniekspressiooni ja geneetilise varieeruvuse abil

Nimi
Madis Kaasik
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kui palju erineva päritoluga inimesed erinevad üksteisest geeniekspressiooni või geneetilise varieeruvuse mõttes. Selleks kasutatakse avalikke andmeid, kus geeniekspressiooni ja geneetilist varieeruvust on mõõdetud erineva päritoluga ameeriklastel. Andmete analüüsimiseks kasutatakse statistikapakett R’i. Töö käigus tutvutakse erinevate andmeformaatide ja analüüsivõtetega. Lisaks antakse ülevaade erinevatest statistilistest meetoditest, masinõppe algoritmidest ning rakendatakse neid eelpool mainitud andmetel. Lõppeesmärgiks on leida, kui täpselt on võimalik ennustada päritolu geeniekspressiooni abil, geneetilise varieeruvuse abil ja kasutades mõlemat korraga ning leida, milline klassifitseerimismeetod sobib kõige paremini päritolu määramiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Metsalu, Tatjana Iljašenko
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF