arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eestikeelsete matemaatika õpiprogrammide ülevaade ja tekstülesannete lahendamise programmi täiendamine
Nimi Joosep Norma
Kokkuvõte Bakalaureusetöös antakse lühiülevaade eestikeelsetest matemaatika õpiprogrammidest, tutvustatakse tekstüleannete lahendamise programmi Tekster ning kirjeldatakse programmile tehtud parandusi ning täiendusi, millest olulisemad olid koostamisprogrammile uue kasutajaliidese tegemine ning uue automaatlahendusfunktsiooni kirjutamine. Tekster on 2006. aastal loodud ning 2013. ja 2014. aastal täiendatud tekstülesannete lahendamise harjutamiseks mõeldud õpitarkvara. Tekster koosneb kahest osast: ülesannete lahendamise ning koostamise programmidest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Rein Prank
Kaitsmise aasta 2015
PDF lisad