Haiguste komorbiidsusanalüüs

Nimi
Ants-Oskar Mäesalu
Kokkuvõte
Lühikokkuvõte: Personaalmeditsiin on uus lähenemine tervisekaitsele, milles tuuakse esile patsientide individuaalsus ja asetatakse rõhku haiguste ennetamisele nendest tekkinud tagajärgedele reageerimise asemel. Sealjuures võetakse arvesse võimalikult palju nii patsientide kui haiguste kohta teadaolevast ja ka muust meditsiinilisest teabest ning üritatakse nende vahel seoseid leida. Personaalmeditsiini üldeesmärgid on pakkuda tulevikus kõigile senisest lühema aja jooksul efektiivsemat ravi madalate kuludega. Käesoleva töö eesmärgiks on uurida haiguste komorbiidsust Eesti populatsioonis. Töös koostatakse Eesti E-tervise Sihtasutuse 2012.-2013. aasta epikriiside andmete põhjal kõigi sama patsiendi puhul koosesinevate RHK-10 registri haiguste paaride kohta 2x2 sõltuvustabelid. Haigustevahelist võimalikku seost hinnatakse Fisheri täpse testiga, filtreeritakse välja tugevamini assotsieeritud paarid ja visualiseeritakse tulemusi nn kuumuskaartide abil. Haiguste koosesinemise uurimine on eelduseks tulevases teadustöös haigusepisoodide kaevandamisele. Võtmesõnad: bioinformaatika, personaalmeditsiin, epidemioloogia, haiguste komorbiidsus, RHK 10, 2x2 sõltuvustabelid, Fisheri täpne test
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaak Vilo
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad