Tõhusad paralleel-algoritmid radarsatelliidipiltide töötluseks kasutades suuremahulisi hajusraamistikke

Nimi
Oskar Hint
Kokkuvõte
Radarsatelliidipiltide töötlemine on märkimisväärse suurusega arvutusülesanne kuna piltide mõõtmed on äärmiselt suured. Hajusarvutust kasutatakse sageli et võimendada algoritme, mis jooksevad ühel arvutil liiga aeglaselt. Kuid on ebaselge, milliseid radaripiltide töötlusalgoritme on võimalik tõhusalt paralleelsetesse keskkondadesse ümber viia ning kuidas neid korrektselt implementeerida. Eelnevad tööd on keskendunud paralleelsele pilditöötlusele kui üldisele arvutusülesandele, kuid unikaalseid radarpiltide omadusi või uuemaid hajusarvutusraamistikke pole käsitletud või on käsitlus keskendunud mõnele üksikule algoritmile. Käesolev töö pakub välja potentsiaalselt paralleliseeritavate radaripiltide töötlusalgoritmide klassifikatsiooni. Iga algoritmide klassi uuritakse enimkasutatavate hajusraamistike ja -failisüsteemide omadustel. Kõige paremini mingeid klasse esindavad algoritmid implementeeritakse konkreetsetel tehnoloogiatel. Klassifikatsioon lihtsustab huvipakkuvate algoritmide võrdlust ja pakub üldisi implementatsioonisamme ning hõlbustab seeläbi hajusarvutuse rakendamist radarsatelliidipiltide töötlusel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF