DNA metülatsiooni analüüs paaride kaupa

Nimi
Hans Peeter Tulmin
Kokkuvõte
Üha süvenev huvi geneetikasse on kaasa toonud epigeneetiliste modifikatsioonide avastamise. Epigeneetilisteks modifikatsioonideks loetakse rakulisi tunnuseid mis pole põhjustatud DNA sekventsis esinevatest erinevustest. Sellistest modifikatsioonidest on enim uuritud DNA metülatsiooni, mis seisneb DNA nukleobaasile metüülrühma lisandumises. Vaatamata sellele, et metülatsiooni ennast on uuritud, vaadatakse metülatsiooni enamasti lugemite kaupa. See, kuidas metülatsiooni esinemisega seotud nukleobaasid teineteist mõjutavad, on suhteliselt tundmatu. Üheks põhjuseks, miks DNA paaride kaupa metülatsiooni piisavalt uuritud pole, võib pidada tööriistade vähesusest. Kahjuks on selle valdkonna kohta avaldatud vaid paar uurimustööd. Selle bakalaureusetöö eesmärgiks on anda lugejale ülevaade paaride kaupa DNA metülatsiooniga seotud eksperimendi läbiviimisest ja esitleda tööriista R paketi kujul, mis võimaldab koguda lugemitest andmeid paaride kaupa metülatsiooni kohta.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dr. Balaji Rajashekar
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF