Võrguneutraalsuse problemaatika käsitlemine USAs ja Euroopa Liidus

Nimi
Taavo Salumaa
Kokkuvõte
Antud töö eesmärgiks on uurida võrguneutraalsuse debati hetkeseisu USAs ja Euroopa Liidus, et vastata küsimusele ja teha järeldusi, kas ja kuidas võib võrguneutraalsus mõjutada edasist innovatsiooni ning millised on võrguneutraalsuse eiramise tagajärjed IT­sektori jaoks. Töös tuuakse esile debati olulisemad sündmused ning poolt­ ja vastuargumendid. Esitatud on olulisemad järeldused, mis tulenevad debatist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF