Informaatikaõpetajate täiendkoolituse küsitluse ettevalmistamine ja katsetamine

Nimi
Este-Liin Margens
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on ettevalmistada ja katsetada küsitlust, millega saaks uurida informaatikaõpetajate arvamusi ja soove täiendkoolituste kohta. Töö raames saadeti pilootküsitlus välja 15 informaatikaõpetajale. Vastuste põhjal analüüsiti õpetajate arusaamist küsimustikust ja antakse soovitusi, kuidas võiks tulevikus küsimustikku parandada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF