arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Informaatikaõpetajate täiendkoolituse küsitluse ettevalmistamine ja katsetamine
Nimi Este-Liin Margens
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on ettevalmistada ja katsetada küsitlust, millega saaks uurida informaatikaõpetajate arvamusi ja soove täiendkoolituste kohta. Töö raames saadeti pilootküsitlus välja 15 informaatikaõpetajale. Vastuste põhjal analüüsiti õpetajate arusaamist küsimustikust ja antakse soovitusi, kuidas võiks tulevikus küsimustikku parandada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2015
PDF