Sensori-teadliku ülesannete juhtimise süsteemi disain ja realisatsioon kohanduvatele protsessidele küber-füüsilises keskkonnas

Nimi
Pätris Halapuu
Kokkuvõte
Protsesside juhtimise süsteemid leiavad aina enam kasutust toetamaks muutlike situatsioone ja koostööd nõudvaid protsesse. Mõned valdkonnad on väga muutlikud oma keskkonna poolest, võides muutuda protsessi jooksul ja seega mõjutada töövoogu moel, mil protsessiga pole enam võimalik jätkata. Sellistes valdkondades tegelevad näiteks hädaabi, päästekomandod, kiirabi ja teised. Taolised meeskonnad koosnevad üldjuhul vastavalt tegevuskohale opereerivatest osalejatest. Nendes valdkondades on oodamatute sündmuste sagedus ja erinevus väga suur võrreldes tavapäraste äriprotsessidega mida praegused äriprotsesside juhtimise lahendused hallata suudavad. 2011. aastal tutvustati Rooma Sapienza Ülikoolis esialgset SmartPM (Tark Protsesside Juhtija) konseptsiooni tõestavat prototüüpi ja mudelit mis suudab automaatselt kohanduda planeerimata muutustega. Pidev reaalmaailma muutujate jälgimine on vajalik taolistes valdkondades. Küber-füüsilise süsteemi loomine aitab seda automatiseerida, luues füüsilisest-digitaalseks silla. See sild võib olla tööriistade kogum mis koosneb sensoritest, mobiilsetest seadmetest ja tõlkivast kihist et võtta reaalmaailmast informatsioon ja muuta see digitaalsele süsteemile mõistetavaks. Probleem tekib sensoritelt tuleva informatsiooni tõlkimisel kuna digitaalne süsteem töötleb ainult diskreetseid väärtuseid, aga sensoritelt tulev informatsioon on üldjuhul pidev. Selle probleemi lahendamiseks pakkus autor välja ja implementeeris konkreetse lahenduse. Käesolev töö tutvustab lähemalt sensori-teadliku ülesannete juhtijat ja veebitööriista (mis loodi lahendamaks reaalmaailma väärtuste diskretiseermise probleemi) arhitektuuri ja implementatsiooni. Samuti seletatakse kuidas käesoleva töö tulemusena täiendati ja uuendati kohanevat protsesside juhtimise süsteemi, SmartPMi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi, Massimo Mecella, Andrea Marrella
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF