Mitme sümboliga lokaalselt parandatavad kodeeringud

Nimi
Sushanta Paudyal
Kokkuvõte
Lokaalselt parandatavad kodeeringud (LRC-kodeeringud) on järjest suurema
huvi all seoses nende rakendatavusega hajutatud salvestussüsteemides. Käesolevas magistritöös defineerime ja uurime mitme sümboliga lokaalselt parandatavaid kodeeringuid (MLRC-kodeeringuid), mis on üldistus üle LRC-kodeeringute. MLRC-kodeeringud võivad olla kasulikud olukordades, kus rohkelt kasutajaid pärivad samaaegselt andmeid mitmelt vigaselt serverilt. Me tuletame ülemise tõkke selliste MLRC-kodeeringute minimaalsele kaugusele.
Märksõnad: hajutatud salvestussüsteemid, lokaalselt parandatavad kodeeringud, kodeeringud lokaalsusega ja saadavusega, kustutusi parandavad kodeeringud.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF