Arvutigraafika õppematerjal

Nimi
Raimond-Hendrik Tunnel
Kokkuvõte
Selles lõputöös on antud ülevaade Tartu Ülikooli aine Arvutigraafika (MTAT.03.015) jaoks koostatud õppematerjalist ja õppekeskkonnast. Kirjeldatud on aine modulaarset ülesehitust, mis rakendab kombineeritud ülevalt-alla (ing. k. top-down) ja alt-üles (ing. k. bottom-up) lähenemisi. Loodud õppematerjal sisaldab endas interaktiivseid näiteid, mis vastavad hõivatuse taksonoomia 4ndale tasemele. Õppekeskkonna CGLearn spetsifikatsioon ja implementatsiooni detailid on kirjeldatud. Töö lõpus on kursusel osalenud õpilaste hulgas läbi viidud tagasiside küsitluse tulemuste analüüsiga. Lisa fail on lingina kätesaadav serveri probleemide tõttu aadresil : http://comserv.cs.ut.ee/forms/ati_report/files/ComputerGraphicsLearningMaterialsAppendix.zip
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Konstantin Tretjakov
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF